INDEXING

„Farmacja Polska” is indexed in databases:

CEON Biblioteka Nauki

CrossRef

DOAJ

EBSCO

Google Scholar

ICI Journals Master List

ICM Uniwersytetu Warszawskiego

Ministry of Science and Higher Educations

Polska Bibliografia Lekarska

Pol-index

PSJD (Polish Scientific Journals Database)