ARTICLE

Katarzyna Pawlak, Sandra Majcher, Melchior Szydłowski, Bolesław Banach, Małgorzata Mazurek-Mochol

Choroba wrzodowa żołądka a terapia ziołami leczniczymi
2018-01-23

Choroba wrzodowa

Choroba wrzodowa zaliczana jest do grupy najczęściej występujących schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego (GOPP). Przez ostatnich 40 lat dokonał się ogromny postęp zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu, co doprowadziło do zmiany przebiegu choroby i rokowania. W dzisiejszej terapii ogromną rolę odgrywają inhibitory pompy protonowej (IPP), a także eradykacja Helicobacter pylori oparta na schematach umieszczonych w wytycznych 2014 Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Pomimo powszechnie znanych metod leczenia, prowadzi się coraz więcej badań nad stosowaniem ziół leczniczych jako alternatywy. W ciągu dwóch ostatnich dekad wykorzystywanie ich w różnych schorzeniach znacząco wzrosło, a dane przedstawiają dużą efektywność takiej terapii u ludzi oraz na zróżnicowanych modelach zwierzęcych. Praca ma na celu przedstawienie skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych ziół leczniczych w terapii choroby wrzodowej żołądka. Dodatkowo przyjrzymy się mechanizmom działania, którymi mogą różnić się między sobą.

Słowa kluczowe: zioła lecznicze; choroba wrzodowa; mechanizm działania

Gastric ulcer and therapy of medicinal herbs · Peptic ulcer disease is considered to be among the most common disorders of the upper gastrointestinal tract (upper GI). In the 40 years he has made enormous progress in diagnosis and treatment, which led to changes in the course of disease and the prognosis. Today an important role plays proton pump inhibitors (PPIs), as well as the eradication of Helicobacter pylori schemes based on the guidelines contained in the 2014 Polish Society of Gastroenterology. Despite the well-known methods of treatment carried out more and more research on the use of medicinal herbs as an alternative. Over the last two decades, the use of herbs in different disorders increased significantly, and the data show the great effectiveness of this therapy in humans and different animal models. This work is aimed summary of the efficacy and safety of medicinal herbs used in the treatment of gastric ulcers. In addition, we will look at mechanisms of action, which may differ from each other.

Keywords: medicinal herbs; peptic ulcer disease; mechanism of action

© Farm Pol, 2017, 73(12): 727-730