ARTICLE

Aldona Maciejewska, Krzysztof Niwiński, Bartosz Jaworski, Renata Jachowicz

Doskonalenie metod sporządzania leku recepturowego
2018-01-23

Podjęto badania dotyczące przydatności czterech rodzajów mikserów recepturowych Eprus® do sporządzania leków recepturowych, tj. pudru płynnego, maści i czopków. W ocenie wzięto pod uwagę właściwości użytkowe aparatów, pojemników, mieszadeł jednorazowych i wielokrotnego użytku oraz jakość sporządzonych postaci leku.

Spośród badanych urządzeń, 3 miksery recepturowe w wersji automatycznej charakteryzują się powtarzalnymi parametrami mieszania, co poprzez odpowiedni sposób postępowania i właściwy dobór parametrów mieszania zapewnia uzyskanie preparatów dobrej jakości.

Słowa kluczowe: lek recepturowy, mikser recepturowy, puder płynny, maść, czopki

Optimization of compounded drug · The usefulness of four new Eprus® mixers to prepare compounded drugs: suspension, ointment and suppositories was evaluated. Several factors, such as functional characteristic of mixers, jars, standard and disposable blades as well as quality of prepared pharmaceutical forms were considered. Three automatic mixers out of four tested provided good reproducibility of mixing parameters, that allowed appropriate formulation of good quality dosage forms.

Keywords: compounded drug, pharmaceutical mixer

© Farm Pol, 2017, 73 (12): 746–753