ARTICLE

Marta Czapiewska, Piotr Bilski, Aleksandra Kruszka, Andrzej Marek Winnicki, Jerzy Krysiński

Soczewki kontaktowe – parametry, charakterystyka stosowanych polimerów
2018-12-31

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój soczewek kontaktowych. Ich różnorodność umożliwia wybór dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. Coraz bardziej popularne są soczewki miękkie, przy czym większość osób noszących je stale wybiera soczewki miesięczne zamiast jednodniowych, z uwagi na mniejszy koszt ich użytkowania. Soczewki z nowszymi polimerami takimi jak lotrafilcon A i balafilcon A są stosowane także jako soczewki opatrunkowe, w celu ciągłego noszenia po zabiegach chirurgicznych. Połączenie hydrożelu i silikonu poprawia komfort noszenia miękkich soczewek hydrożelowych z wysoką rozpuszczalnością tlenu w silikonie. Istotnymi parametrami definiującymi soczewki kontaktowe są uwodnienie, współczynnik tlenoprzepuszczalności, indeks refrakcji i moduł Younga. Obecnie obserwujemy także rozwój wykorzystania miękkich soczewek kontaktowych jako nośników leków, np. poprzez wbudowanie nanokapsułek, liposomów czy nadrukowywanie molekularne.

Słowa kluczowe: soczewki kontaktowe, polimery, hydrożele, silikony, nośniki leków.

Contact lenses – parameters, characteristics of the polymers

Dynamic development of contact lenses has been observed in recent years. Their diversity allows to choose those that are tailored to the individual needs. Soft lenses are becoming more popular and most people are wearing them constantly selecting monthly lenses instead of day lenses due to the lower cost of their use. Lenses made with newer materials such as lotrafilcon A and balafilcon A are used as a dressing lens for continuous wearing after surgery. The combination of hydrogel and silicone allows to achieve the comfort of wearing a soft hydrogel lenses with even higher solubility of oxygen in the silicone. Important parameters defining contact lenses are hydration, oxygen permeability coefficient, refractive index and Young’s modulus. Development of soft contact lenses technologies as a drug carriers concern for example: incorporation of nanocapsules, liposomes or molecular printing.

Keywords: contact lenses, polymers, hydrogels, silicones, drug carriers.

© Farm Pol, 2018, 74 (12): 722–726