ARTICLE

Wiesława Karolczak

Metody dezynfekcji i sterylizacji
2008-04-06

Methods of disinfection and sterilization. In the paper, classical and emerging methods of disinfection and sterilization have been shortly presented. Updated information concerning each methods includes progress achieved and new techniques developed. For relatively new methods like disinfection with UV radiation and sterilization by low temperature gas plasma more detailed description is given. Physical bases of both methods and principles of their microbiological activity have been included . Novel disinfections and sterilization agents such as peroxydic acids and first "intelligent" systems of decontamination are presented. Brief comment on the application and current status of various sterilization methods in Polish hospital has been also added.

W pracy omówione zostały termiczne, chemiczne i fizyczne metody dezynfekcji i sterylizacji. W opisie poszczególnych metod uwzględniono podstawy fizyko-chemiczne procesów, skutki działania środków biobójczych oraz postęp naukowy i techniczny w tej dziedzinie. Metody fotochemiczne z wykorzystaniem promieniowania UV oraz sterylizacja niskotemperaturowa plazmą gazową zostały przedstawione kompleksowo z uwzględnieniem wyników badań podstawowych związanych z działaniem światła i plazmy na drobnoustroje.

Praca zawiera także krótkie omówienie stanu sterylizacji prowadzonej w polskiej służbie zdrowia.