ARTICLE

Grzegorz Dołęga, Marian Mikołaj Zgoda

Wpływ wybranych klas substancji pomocniczych i metody tabletkowania na rozpuszczalność i dostępność farmaceutyczną chlorowodorku drotaweryny z modelowych produktów farmaceutycznych w warunkach In vitro
2008-04-22