ARTICLE

Hanna Czeczot, Aleksandra Grochowska

Kwas foliowy w zdrowiu i chorobie
2008-05-27

Folic acid in health and disease. The paper discusses biological actions and metabolic functions of folic acid and its fundamental aspects in health and disease. Folic acid prevents the development of neural tube defects and reduce the risk of coronary heart disease, some types of cancer and neuropsychiatric disorders.

Kwas foliowy w zdrowiu i chorobie. W pracy omówiono biologiczne działanie i funkcje metaboliczne kwasu foliowego oraz podstawowe aspekty jego roli w zdrowiu i chorobie. Kwas foliowy zapobiega powstawaniu wad rozwojowych płodu, zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe, niektóre typy nowotworów oraz zaburzenia w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego.