ARTICLE

Antoni Szymański, Jan Hołyński, Radosław Ziemba, Ewa Ziemba

Zalecenia żywieniowe w chorobie oparzeniowej
2008-05-27

Zalecenia żywieniowe w chorobie oparzeniowej. Praca ma charakter przeglądowy i zawiera najważniejsze informacje dotyczące leczenia żywieniowego w chorobie oparzeniowej. Omówiono także niektóre aspekty zmian metabolicznych, zaburzeń wodno-elektrolitowych i pH jako reakcji ogólnoustrojowej na ciężki uraz termiczny. Podkreślono istotną rolę żywienia pozajelitowego i enteralnego w leczeniu oparzeń. Postuluje się wprowadzenie żywności probiotycznej i synbiotycznej i/lub farmaceutycznych preparatów probiotycznych i prebiotycznych dostępnych na naszym rynku jako stałych elementów diety osób z chorobą oparzeniową. Przedstawiono sprawdzone dowody naukowe potwierdzające lecznicze właściwości probiotyków i zasadność ich zastosowania w leczeniu żywieniowym oparzonych.