ARTICLE

Maciej Małecki, Magdalena Szczerbatko, Przemysław Janik

Transfekcja in vivo komórek nowotworowych L1 za pomocą niewirusowych preparatów genowych
2008-06-20