ARTICLE

Adrian Horoszko, Ewa Niedzielska, Edyta Gronowicz

Bezpieczeństwo stosowania witaminy D a ryzyko działań niepożądanych
2008-06-20

Safety of treatment with vitamin D and the risk of adverse events. Cholecalciferol is a widely administered compound in clinical practice. A lot of indications to treatment with cholecalciferol, as well as their common incidence need looking into the safety of such therapy. According to the recommendations of the Food and Nutrition Board, the highest dose of vit. D which may be safely intaken by healthy adults is 50ug (2000 IU), and the lowest dose inducing some adverse effects is estimated at 95ug (3800IU), which is less then twice more. It is necessary to take into consideration all factors which may significantly affect the safety of treatment with vitamin D. A frequent administration of multivitamin preparations containing also cholecalciferol requires carring out the balance between benefits of supplementation and the risk of hypervitaminosis.

Cholekalcyferol jest związkiem znajdującym szerokie zastosowanie w praktyce klinicznej. Znaczna ilość wskazań do terapii cholekalcyferolem, a także niemała, z epidemiologicznego punktu widzenia, częstość ich występowania wymagają zwrócenia uwagi na kwestie bezpieczeństwa jego stosowania. Zgodnie z wytycznymi Food and Nutrition Board za największą dzienną dawkę witaminy D3, która może być spożywana przez zdrowych dorosłych bez ryzyka hiperkalcemii (NOAEL = no adverse effect level) uznano 50mg ( 2000j.m.), zaś za najniższą wywołującą objawy niepożądane (LOAEL = low adverse effect level) dawkę 95mg (3800j.m.), a zatem niespełna dwukrotnie większą. Z tego względu niezmiernie istotnym wydaje się uwzględnienie czynników mogących wpływać w sposób istotny na bezpieczeństwo stosowania witaminy D. Ogromna częstość zażywania preparatów wielowitaminowych, których jednym ze składników jest cholekalcyferol, wymaga bezwzględnie przeprowadzenia bilansu pomiędzy potencjalnymi korzyściami, jakie niesie ze sobą suplementacja niedoboru, a ryzykiem negatywnych następstw hiperwitaminozy.