ARTICLE

Bogdan Szukalski

Neurotoksyczność metamfetaminy - morfologiczne i molekularne zmiany w mózgu
2008-06-20

Neurotoxicity of methamphetamine: morphological and molecular brain changes. Methamphetamine is a substantial public health problem in the United States and in other parts of the world. It is a potent psychostimulant with high dependence liability. Its consumption is linked to high-risk HIV behaviours, family and social problems and acute and chronic psychological disturbances, including psychosis. This review aims to present and interpret evidence that methamphetamine dependence is associated with disorder of brain function that is required for top-down control of behavior. Presented here are findings from brain imaging studies of human research participants with histories of chronic methamphetamine abuse. These studies have revealed abnormalities in the brains of research participants who have used methamphetamine chronically and than abstained from taking the drug, compared with healthy control subjects. These abnormalities are prominent in cortical and limbic systems and include deficits of markers of dopaminergic and serotonergic neurotransmitters systems.

Metamfetamina jest potężnym psychostymulantem o wysokim potencjale uzależniającym. Jej nadużywanie stanowi istotne problem zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w innych częściach świata, gdyż wiąże się z ryzykiem zakażenia wirusem HIV oraz ostrymi i przewlekłymi zaburzeniami natury psychologicznej, m.in. z psychozami. Celem artykułu jest prezentacja i interpretacja wyników prac wskazujących, że zależność od metamfetaminy wiąże się z zaburzeniami czynności mózgu decydującymi o zachowaniu osobnika. Dowody te zostały uzyskane nieinwazyjnymi metodami neuroobrazowania u osób przewlekle nadużywających metamfetaminy. Metody neuroobrazowania pozwoliły ustalić nieprawidłowości w przebiegu procesów metabolicznych mózgu u osób, które przez długi czas nadużywały tego środka, a następnie zachowywały abstynencję i porównać wyniki z wynikami uzyskanymi u osób nieprzyjmujących narkotyku. Nieprawidłowości te występują głównie w korze i strukturach układu limbicznego i charakteryzują się zmianami w dopaminergicznym i serotonergicznym układzie neuroprzekaźnikowym.