ARTICLE

Wanda Balińska-Miśliewicz

Atopowe zapalenie skóry - obraz kliniczny, patomechanizm i postępowanie terapeutyczne
2008-06-20

Atopic dermatitis - clinical view, pathomechanism and treatment. Atopic dermatitis is chronic, relapsing cutaneous allergic disease with typical cellular and humoral immunologic abnormalities and characteristic skin symptoms. In the paper clinical symptoms and etiopathogenesis of disease is presented. The main treatment methods of atopic dermatitis and complex skin care are discussed.

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą, nawrotową alergiczną chorobą skóry z typowymi nieprawidłowościami w odpowiedzi komórkowej i humoralnej oraz z charakterystycznymi objawami skórnymi. W pracy przedstawiono objawy kliniczne i patomechanizm schorzenia. Omówiono metody leczenia atopowego zapalenia skóry oraz kompleksowego postępowania pielęgnacyjnego.