ARTICLE

Wiesława Karolczak

Oczyszczanie wody
2008-06-20

Water purification.In the paper, classical and modern methods of water purification have been reviewed. Potable water which meets imposed microbiological, chemical and sensory standards is thus obtained. Advanced techniques applied in producing very pure water used in laboratory practice as well in the pharmaceutical and electronic industry have been described. Basic water pollutants are characterized and presented along with methods of their removing. Present and emerging techniques based on application of nanomaterials and functional membranes are shortly discussed.

W pierwszej części artykułu przedstawione zostały tradycyjne i współczesne metody stosowane w uzdatnianiu naturalnej wody w celu uzyskania wody pitnej o wymaganej czystości mikrobiologicznej, chemicznej i korzystnych własnościach organoleptycznych. Omówione zostały także techniki, które służą do otrzymywania wody o podwyższonej czystości wymaganej w specjalistycznych laboratoriach, przemyśle farmaceutycznym i elektronicznym. Przedstawione są podstawowe rodzaje zanieczyszczeń oraz obecne i perspektywiczne metody ich eliminacji oparte na zastosowaniu nanomateriałów i funkcjonalnych membran.