ARTICLE

Wiesława Karolczak

Oczyszczanie powietrza
2008-06-20

Air purification.The paper covers problems of air pollution and related purification methods. Basic information concerning common industrial pollutants are included. Practice of global and local monitoring of air purity has been presented. Problems of the indoor atmosphere pollutants, methods of their removal and techniques used in purification of air for the industrial clean rooms, hospitals and office space are discussed. Basic information concerning mechanism of filtration and classification of flow filters are included. Short comment on the perspective methods of air purification completes the paper.

Artykuł poświęcony jest zagadnieniom zanieczyszczenia powietrza i metodom ich eliminacji. Omówiono główne rodzaje zanieczyszczeń i źródła ich powstawania oraz systemy globalnego monitoringu czystości powietrza. Opisany został mechanizm filtracji powietrza z wykorzystaniem filtrów przepływowych o zróżnicowanych parametrach eksploatacyjnych. Omówione zostały problemy związane z oczyszczaniem atmosfery wewnętrznej w czystych pomieszczeniach przemysłowych, szpitalach i budynkach biurowych. Opis stosowanych obecnie metod uzupełniają informacje o perspektywicznych technikach opartych na wykorzystaniu nanomateriałów i selektywnych membran.