ARTICLE

Karolina Zamiara

Polscy farmaceuci jako toksykolodzy sądowi w okresie zaborów
2008-10-21

Polish pharmacists as forensic toxicologists in the 19th century. The paper presents a new professional role of pharmacists as forensic toxicologists and ties between pharmacy and forensic medicine in the 19th century. Expert opinions as forensic evidences were introduced in judiciary practice at the time. Because pharmacists carried out forensic toxicological analyses, toxicology was introduced into the curriculum of pharmacy study in the 19th century.

W artykule rozpoznano rolę polskich aptekarzy jako toksykologów sądowych oraz związki farmacji z medycyną sądową w XIX w. W tym stuleciu w sądownictwie przyjęła się praktyka korzystania z ekspertyz chemicznych jako materiału dowodowego oraz zlecania ich uprawnionym aptekarzom. Nowy zakres czynności fachowych sprawił, że do programu studiów farmaceutycznych wprowadzono toksykologię.