ARTICLE

Magdalena Figlerowicz

Choroby zakaźne wieku dziecięcego - aktualne problemy kliniczne
2008-10-21

Infectious diseases in children - current clinical problems. Infectious diseases constitute a very significant threat for the health and life of children. Admittedly, recent progress in diagnostics, treatment and above all in the prophylactics of contagions, has caused some of them to appear more rarely and others to better respond to modern therapy. Unfortunately, many infectious diseases still constitute a substantial clinical problem. Moreover, numerous new microbes have been identified that often cause severe acute illnesses, chronic processes, as well as the constant damage of organs.

Choroby zakaźne stanowią niezmiennie poważne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci. Postęp w zakresie diagnostyki, leczenia, a przede wszystkim profilaktyki zakażeń sprawia wprawdzie, że w ostatnich latach część z nich występuje rzadziej lub lepiej poddaje się nowoczesnej terapii. Niestety wiele chorób zakaźnych pozostaje istotnym problemem klinicznym. Ponadto zidentyfikowano liczne nowe drobnoustroje, które bywają przyczyną ciężkich ostrych zachorowań, procesów przewlekłych, a także trwałych uszkodzeń narządów.