ARTICLE

Magdalena Figlerowicz

Ludzki wirus cytomegalii - niechciany towarzysz życia
2009-01-10

Human cytomegalovirus - an unwanted companion. The human cytomegalovirus (HCMV) is commonly found worldwide. HCMV infection ends either in the host's death or in the development of latent viral forms that persist in the infected human until the end of his or her life. The virus is especially dangerous for immuno-compromised individuals; in those patients, infection rapidly acquires serious, general forms that can more easily lead to death. The majority of the population acquires primary HCMV infection before the age of 20; inevitably, some of their cells afterwards retain genomic particles of HCMV DNA. At any later point when the host's body is at greater risk, whether through a different disease or due to immunological failure, the virus can be reactivated and is likely to cause many health problems.

Ludzki wirus cytomegalii (HCMV) to drobnoustrój występujący powszechnie na całym świecie. Infekcja HCMV wiąże się ze śmiercią zakażonej komórki, albo z powstaniem form latentnych wirusa, które pozostają w organizmie człowieka do końca życia. Wirus jest szczególnie niebezpieczny dla osób o zaburzonej odporności, może u nich prowadzić do ciężkiej uogólnionej choroby, a nawet zgonu. Większość populacji ulega infekcji pierwotnej HCMV do 20 roku życia i posiada w niektórych komórkach genomowe cząsteczki DNA HCMV. W niekorzystnym dla człowieka momencie: choroby, obniżenia sprawności mechanizmów obronnych, wirus może ulec reaktywacji i być przyczyną licznych problemów zdrowotnych.