ARTICLE

Magdalena Jasińska, Urszula Kurczewska, Daria Orszulak-Michalak

Leczenie inhalacyjne dzieci w astmie - przegląd inhalatorów
2009-01-10

Inhaler devices in asthmatic children. The respiratory and lung diseases, including asthma, are the most common in children worldwide. As guidelines show, the inhaled medicationsare preferred because they deliver drugs directly to the airways where they are needed, resulting in potent therapeutic effects with fewer systemic side effects. The efficacy of aerosoltherapy is determined with several factors including drug efficacy, inhalation devices or anatomical and physiological differences. The article reviews inhalation devices (MDI, DPI, nebulizers), considering their influence on inhalation treatment efficacy and patients compliance.

Choroby układu oddechowego, w tym astma, należą do najczęstszych w wieku rozwojowym. Wytyczne wskazują, że bez względu na wiek dziecka należy preferować wziewne podawanie leków pozwalające na osiągnięcie dużego stężenia w drogach oddechowych i na ograniczenie ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Skuteczność aerozoloterapii u dzieci zależy od właściwie dobranego leku, typu inhalatora oraz odrębności anatomiczno-fizjologicznych charakteryzujących pacjentów pediatrycznych. W artykule dokonano przeglądu stosowanych inhalatorów (MDI, DPI, nebulizatory), uwzględniając ich wpływ na efektywność leczenia inhalacyjnego oraz zachowanie compliance pacjentów.