ARTICLE

Jadwiga Mielcarek, Paulina Skupin

Biomedyczne zastosowania i toksyczność nanorurek węglowych
2009-06-25

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Adres do korespondencji: Jadwiga Mielcarek, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UM, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, tel. 0-61 854 66 04, e-mail: jmielcar@ump.edu.pl

Z zastosowaniem nanorurek węglowych - jednej z odmian alotropowych węgla - wiąże się duże nadzieje w wielu dziedzinach nauki i techniki. Nanorurki węglowe wzbudzają także coraz większe zainteresowanie w farmacji i medycynie. Jednak ich bezpośrednie zastosowanie w obszarach biomedycznych jest ograniczone ze względu na słabą rozpuszczalność w płynach ustrojowych. Poprzez zastosowanie rożnych technik modyfikacji można uzyskać materiał wykazujący odpowiednią biokompatybilność.

W artykule przedstawiono niektóre aspekty zastosowań nanorurek węglowych w farmacji i medycynie. Wskazano wiele sposobów modyfikacji nanorurek pozwalających uzyskać nanostruktury o odpowiedniej rozpuszczalności. Wskazano także na zagrożenia związane ze stosowaniem nanorurek węglowych.

Słowa kluczowe: nanotechnologia, nanomateriały, nanorurki węglowe, lek, toksyczność

Biomedyczne zastosowania i toksyczność nanorurek węglowych

157.65 kB | 21 grudnia 2017