ARTICLE

Anna Trojanowska

Tran jako przykład surowca tłuszczowego opisywanego w polskich XIX-wiecznych pracach z zakresu farmacji i farmakologii
2010-12-09