ARTICLE

Krystyna Gryz

Dokumentacja chemiczna, farmaceutyczna i biologiczna wymagana w procesie dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego
2011-12-28

Chemical, pharmaceutical and biological documentation required in the process of authorization of medicinal product

Quality of medicinal product is assessed in the authorization process on the basis of chemical, pharmaceutical and biological documentation attached to the application for granting Marketing Authorization.
Keywords: quality, active product ingredient, medicinal product, assessment.
© Farm Pol, 2011, 67(12): 847-850