ARTICLE

Michał Nowak, Sebastian Lijewski, Tomasz Gośliński, Stanisław Sobiak

Farmaceutyczne StRuNy 2011
2012-05-17

W projekcie realizowanym przez Fundusz Pomocy Studentom, którego celem jest promowanie ruchu naukowego studentów i doktorantów, Studenckie Koło Naukowe Chemii Związków Makrocyklicznych i Nanotechnologii zdobyło I miejsce w kategorii „Projekt Roku 2011”. Nasza organizacja działa na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych. Badania dotyczyły porfirazyn posiadających peryferyjne, rozbudowane ugrupowania tiolowe o potencjalnym zastosowaniu w terapii fotodynamicznej i biomimetyce. Honorowy patronat nad przebiegiem całej akcji objęła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka.

Słowa kluczowe: Projekt Roku, StRuNa