ARTICLE

Katarzyna Dettlaff, Barbara Marciniec

Leki przeciwgrzybicze pochodne azolu
2012-05-17

Antifungal drugs – azole derivatives

In the late 60s of the 20th century occurred in medicine miconazole and clotrimazole, an imidazole derivative antifungal agents. There were a breakthrough in the treatment, but it was the introduction of fluconazole and other triazole derivatives has revolutionized the treatment of systemic fungal infections. Research continues on this class of drugs, new derivatives are synthesized and new forms of drugs are developed.
Keywords: leki przeciwgrzybicze, kandydozy, pochodne azolu, flukonazol, triazole.
Pod koniec lat 60-tych XX w. pojawił się w lecznictwie mikonazol i klotrymazol, leki przeciwgrzybicze pochodne imidazolu Były przełomem w leczeniu, lecz dopiero wprowadzenie flukonazolu i innych pochodnych triazolowych zrewolucjonizowało leczenie układowych zakażeń grzybiczych. Wciąż trwają badania nad tą grupą leków, syntetyzowane są nowe pochodne oraz opracowywane nowe postaci leków.
© Farm Pol, 2012, 68(3): 201-208