ARTICLE

Dorota Gajdzis-Kuls, Olga Olszowska, Karina Modrzewska, Wojciech Dymowski

Surowce roślinne jako składniki suplementów diety
2012-07-03

Produkty roślinne otrzymywane z roślin wyższych, glonów i porostów są powszechnie używane jako składniki suplementów diety oraz leków roślinnych. Suplementy diety mogą być kupowane w aptekach, specjalistycznych sklepach, supermarketach oraz przez internet. Duża ich popularność może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, ponieważ w ich skład nieraz wchodzą produkty roślinne o silnym działaniu. Niektóre z nich powodują interakcje z lekami przyjmowanymi przez pacjenta. Inne zagrożenia wynikają z działania toksycznego oraz wywoływania niepożądanych efektów ubocznych. Ponadto suplementy diety nie zawsze spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa m.in. z powodu niejednokrotnie złej jakości materiału roślinnego wchodzącego w ich skład, złej identyfikacji roślin, a także celowych zafałszowań lekami syntetycznymi. Polskie prawodawstwo dotyczące produktów żywnościowych, do których zalicza się suplementy diety, jest wciąż dostosowywane do wymogów Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: suplementy diety, roślinne produkty lecznicze
Botanicals as ingredients of food supplements
Botanicals and derived preparations made from plants, algae or lichenes are widely used in the form of food supplements as well as medicinal products. They can be bought over the counter in pharmacies, specialist shops, supermarkets and via the Internet. The popularity and increased use of herbal products leads to concerns about their safety and possible health risks. Such health problems can arise from improper use of the products, interaction of food supplements with OTC and prescription drugs. Safety problems can arise also from bad quality of plant material used for production including improper identification of the botanical source and deliberate adulteration with active pharmaceuticals. The Polish legislation is amended to harmonize with European Union requirements.
Keywords: food supplements, herbal medicinal products.
© Farm Pol, 2012, 68(4): 274-282