ARTICLE

Joanna Nowakowska, Piotr Pikul, Krzesimir Ciura

Antybiotyki antracyklinowe w chemioterapii nowotworów
2012-08-28

Nowotwory stanowią dziś niewątpliwie jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny. Mimo ciągłego rozwoju diagnostyki i leczenia oraz zwiększających nakładów finansowych wydawanych na walkę z tą chorobą odnotowuje się wzrost zachorowań. Jedną z metod leczenia choroby nowotworowej jest terapia antybiotykami cytostatycznymi. Najważniejszą i najliczniejszą grupą są antracykliny i związki pochodne, wytwarzane przez różne szczepy Streptomyces lub otrzymywane w wyniku syntezy chemicznej.

Słowa kluczowe: antybiotyki antracyklinowe, chemioterapia nowotworów.
Antracycline antibiotics in cancer chemotherapy
Cancers are the most serious problem of medicine nowadays. Accept continuous development of diagnostics and growing expenditures for fight against this illness, growing morbidity is noted. The use of cytotoxic therapy is one of methods of cancer therapy. The most important and largest group of antibiotics is antracycline and derives compounds produced by different strains of Streptomyces or obtained due to chemical synthesis.
Keywords: antracycline antibiotics, cancer chemotherapy.
© Farm Pol, 2012, 68(5): 304-307