ARTICLE

Tadeusz Głąbski, Jerzy Mikołajczyk, Dariusz Kurzynoga, Dorota Rusek

Fidaksomycyna – nowy skuteczny antybiotyk w terapii zakażeń Clostridium difficile
2012-09-04

Fidaksomycyna (DificidTM) lek opracowany przez Optimer Pharmaceuticals Inc., jest nowym doustnym makrolidowym antybiotykiem, zatwierdzonym przez FDA w czerwcu 2011 r. do leczenia bakteryjnych biegunek - Clostridium difficile-assosiated diarrhea (CDAD) i zapobiegania ich nawrotom.
Fidaksomycyna posiada wąskie spektrum aktywności bakteriobójczej, działa szczególnie skutecznie na C. difficile. Lek jest słabo absorbowany, działa miejscowo w przewodzie pokarmowym (GI), charakteryzuje się przedłużonym działaniem poantybiotykowym. Wykazuje wyższość w stosunku wankomycyny - podczas terapii fidaksomycyną zaobserwowano mniejsze ryzyko nawrotów CDAD. W badaniach in vitro zaobserwowano rzadkie pojawianie się oporności na fidaksomycynę. Zalecana dawkowanie to 2 razy dziennie tabletka 200 mg.
Słowa kluczowe: fidaksomycyna, DificidTM, Clostridium difficile-associated diarrhea (CDAD).
Fidaxomicin – a new efficient antibiotic for the treatment of Clostridium difficile infection
Fidaxomicin (DificidTM) developed by Optimer Pharmaceuticals Inc., is a new oral macrolide antibacterial drug, recently approved by FDA (June, 2011) to treat Clostridium difficile-associated diarrhea (CDAD) in adults (≥18 years of age) and to prevent CDAD recurrences. It has a narrow spectrum antibacterial profile and has bactericidal activity against Clostridium difficile. In addition, it is poorly absorbed and exerts its activity in the gastrointestinal (GI) tract, has a prolonged post-antibiotic effect. Fidaxomicin was superior to vancomycin at preventing CDAD recurrences. In vitro studies suggest that C. difficile rarely develops spontaneous resistance to fidaxomicin. The recommended dose is one 200 mg tablet orally twice daily for 10 days.
Keywords: fidaxomicin, DificidTM, Clostridium difficile-associated diarrhea (CDAD).
© Farm Pol, 2012, 68(6): 387-391