ARTICLE

Dawid Panek

Siarkowodor – mechanizm, profil działania oraz perspektywy we wspołczesnej farmakoterapii nowo odkrytego mediatora
2012-09-04

Siarkowodór został odkryty jako kolejny po tlenku azotu mediator gazowy zlokalizowany głównie w układzie krążenia i OUN. H2S jest syntetyzowany z L-cysteiny w obecności dwóch enzymów: -syntazy cystationinowej i γ-liazy cystationinowej. Pierwszy z nich funkcjonuje głównie w układzie nerwowym, natomiast biosynteza z udziałem drugiego odbywa się przede wszystkim w naczyniach krwionośnych. Mechanizm działania H2S nie jest do końca poznany, wiadomo jednak, że powoduje otwarcie kanałów potasowych ATP-zależnych. W układzie sercowo naczyniowym H2S powoduje rozkurcz mięśniówki gładkiej oraz hamuje jej proliferację, dlatego nowy mediator jest badany w kontekście etiologii takich schorzeń jak nadciśnienie tętnicze czy miażdżyca. Rola H2S w OUN jest jeszcze słabo poznana. Wykazano, że oprócz funkcji mediacji, H2S spełnia także funkcje ochronne, co wydaje się niebagatelne pod kątem choroby Parkinsona czy Alzheimera. Przyszła farmakoterapia może korzystać z wymienionych właściwości H2S. Jego charakterystyka wydaje się być jednak szczególnie użyteczna w kontekście zagadnienia cukrzycy typu 2. i jej powikłań sercowo-naczyniowych.
Słowa kluczowe: siarkowodór, nadciśnienie, cukrzyca, homocysteina, -syntaza cystationinowa, γ-liaza cystationinowa, mediator
Hydrogen sulfide – mechanism, profile of activity and perspectives in modern pharmacotherapy newly discovered mediator
Hydrogen sulfide was discovered as the next gaseous mediator after nitric oxide, localized mainly in cardiovascular and central nervous system (CNS). H2S is synthesized from L-cysteine by two enzymes: cystathionine β-synthase or cystathionine γ-lyase. The first one is mainly in CNS, the second is important in cardiovascular system. Mechanism of action of H2S is not well known, but it acts by potassium ATP-depended channels. In cardiovascular system H2S induce relaxation of vascular smooth muscles and inhibit smooth muscles proliferation, therefore it was recognized as an important factor in the etiology of hypertension or atherosclerosis. In CNS, H2S plays role not only as neuromodulator, but has also neuroprotective properties. H2S could be used in the treatment of neurodegenerative diseases such as Parkinson or Alzheimer diseases. Properties of H2S could be useful in the future pharmacotherapy. H2S seems to be particularly supposedly in diabetes type 2, especially in their cardiovascular complication.
Keywords: hydrogen sulfide, hypertension, diabetes, homocysteine, cystathionine-β-synthase, cystathionine-γ-lyase, mediator.
© Farm Pol, 2012, 68(6): 392-397