ARTICLE

Natalia Guzior, Michalina Ignasik, Barbara Malawska

Metody stosowane w oznaczeniach aktywności nowych związków hamujących powstawanie i agregację beta amyloidu
2012-09-18

Choroba Alzheimera jest śmiertelną chorobą neurodegeneracyjną o złożonej patogenezie. Powstawanie neurotoksycznych blaszek białka beta amyloidu jest jednym z głównych czynników w patogenezie i rozwoju choroby, dlatego poszukuje się leków zdolnych do hamowania jego powstawania oraz agregacji. Badania przesiewowe mające na celu oznaczanie aktywności nowych cząsteczek należą do podstawowych badań w poszukiwaniu leków, dlatego niezbędne jest opracowywanie szybkich, tanich i odpowiednich testów analitycznych. W pracy opisano metody in vitro do szybkiego testowania i charakteryzowania inhibitorów beta sekretazy oraz związków hamujących powstawanie i agregację beta amyloidu.
Słowa kluczowe: agregacja beta amyloidu, beta sekretaza, choroba Alzheimera
Methods for evaluation of novel compounds lowering production and aggregation of beta amyloid
Alzheimer’s disease is a fatal, neurodegenerative disorder with multiple pathogenesis. Formation of neurotoxic amyloid senile plaques is a major hallmark in the pathogenesis and progression of Alzheimer’s disease, therefore there is an urgent need for searching new compounds which can inhibit production and aggregation of beta amyloid. The development of new simple, inexpensive and appropriate analytical methods is crucial for screening tests of potential inhibitors. The paper presents short description of in vitro methods for screening and characterization of beta secretase inhibitors and inhibitors of beta amyloid fibril production and aggregation.
Keywords: beta amyloid aggregation, beta secretase, Alzheimer’s disease.
© Farm Pol, 2012, 68(8): 507-510