ARTICLE

Ewa Zawadzka

Sztuczne płyny łzowe – zastosowanie w zespole suchego oka. Część 2
2012-09-18

W niniejszym artykule przedstawiono i scharakteryzowano hialuronian sodu, hydroksypropylocelulozę, hydroksypropylometylocelulozę, karboksymetylocelulozę, kwas poliakrylowy, polialkohol winylowy, poliwinylopirolidon, polisacharyd z nasion tamaryndowca indyjskiego.
Słowa kluczowe: krople do oczu, hialuronian sodu, hydroksypropyloceluloza, hydroksypropylometyloceluloza, polisacharyd z nasion tamaryndowca indyjskiego
Artificial tear fluids – application in dry eye syndrome. Part 2
In this paper hyaluronate sodium, hydroxypropylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose, carboxymethylcellulose, polyacrylic acid, poly(vinyl alcohol), polyvinylpyrrolidone, polysaccharide tamarind seed are introduced and characterized.
Keywords: eye drops, hyaluronate sodium, hydroxypropylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose, polysaccharide tamarind seed.
© Farm Pol, 2012, 68(8): 531-534