ARTICLE

Łukasz Dobrek, Piotr J. Thor

Postępy w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Część 4. Stymulacja baroreceptorow tętniczych jako pozafarmakologiczna możliwość leczenia nadciśnienia tętniczego opornego na polifarmakoterapię
2012-09-24

Artykuł, będący czwartą, ostatnią częścią pracy poświęconej postępom w leczeniu nadciśnienia tętniczego, krótko przedstawia patofizjologiczne przesłanki do stosowania elektrycznej stymulacji baroreceptorów tętniczych ("barorozruszniki") jako pozafarmakogicznej metody leczenia hipotensyjnego, zwłaszcza w przypadku nadciśnienia opornego na polifarmakoterapię hipotensyjną.
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, baroreceptory tętnicze, elektryczna stymulacja
Progress in hypertension treatment. Part 4. Arterial baroreceptors electrical stimulation as non-pharmacological therapeutic option in multidrug-resistant hypertension
The article, being the fourth, last part of the review discussing progress in hypertension treatment, briefly describes the pathophysiological premises of the electrical arterial baroreceptors stimulation (“baropacing”) as non-pharmacological method of multidrug-resistant hypertension treatment.
Keywords: hypertension, arterial baroreceptors electrical stimulation (“baropacing”).
© Farm Pol, 2012, 68(8): 543-546