ARTICLE

Olga Cichocka, Joanna Saluk, Barbara Wachowicz

Probiotyki i prebiotyki jako składniki naturalne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu
2013-02-12

Probiotics and prebiotics as natural components necessary for the proper functioning of the organism
Human digestive tract is an environment for a growth of both, favorable and pathogenic microorganisms. The amount and species of microorganisms existing in the particular part of intestinal tract are different depending on the health of host organism and the kind of intake food. The intestinal tract bacteria participate in digestion process and act as natural immunomodulators. To improve the intestinal microorganism balance, it is recommended to consume probiotics – selected group of bacteria, administered in adequate amounts. Probiotics have to fulfill several aspects, including safety, functionality and usefulness. Probiotic strains include the members of species Lactobacillus and Bifidobacterium. Moreover, the consumption of prebiotics, specific components of food, such as inuline or oligofructose, improve human’s health. The combination of probiotics and prebiotics are synbiotics with confirmed double profitable effects. Pro– and prebiotics occur as a pharmaceutics and as a functional food. Their role in modulating of immune system activity is significant.
Keywords: probiotic, prebiotic, synbiotic, intestinal microorganisms, functional food.
© Farm Pol, 2012, 68(11): 795-802
Układ pokarmowy człowieka stanowi środowisko rozwoju mikroorganizmów zarówno korzystnych dla zdrowia, jak i chorobotwórczych. Rodzaj i rozmieszczenie drobnoustrojów w przewodzie pokarmowym człowieka zależy min. od jego stanu zdrowia oraz rodzaju przyjmowanego pokarmu. Bakterie jelitowe uczestniczą w procesach trawienia oraz pełnią funkcje immunostymulatorów. Dla poprawy składu mikroflory jelitowej, zalecane jest przyjmowanie probiotyków, czyli wyselekcjonowanych bakterii podawanych w odpowiednich ilościach, które muszą spełniać określone kryteria bezpieczeństwa, funkcjonalności i przydatności. Większość szczepów o właściwościach prozdrowotnych należy do rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. Probiotyki przywracają równowagę w przewodzie pokarmowym, normalizują motorykę jelit, hamują rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych, chronią przed infekcjami, a także mogą pobudzać układ odpornościowy oraz wykazywać aktywność przeciwnowotworową. Istotna jest również rola prebiotyków, czyli składników pożywienia stymulujących mikroflorę jelitową. Połączenie pro- i prebiotyku to synbiotyk, który wykazuje korzystne działanie synergistyczne. Probiotyki i prebiotyki dostępne są na rynku jako preparaty farmaceutyczne oraz jako tzw. żywność funkcjonalna zalecana profilaktycznie. Szczególną rolę odgrywają prebiotyki w stymulacji układu odpornościowego.
Słowa kluczowe: probiotyk, prebiotyk, synbiotyk, mikroflora jelitowa, żywność funkcjonalna