ARTICLE

Piotr Szcześniak, Anna Kamińska, Łukasz Michalak, Zuzanna Wejchert, Renata Pawłowska, Daria Orszulak-Michalak

Przewodowy rak trzustki – metody leczenia oraz wczesnego wykrywania w oparciu o urokinazowy aktywator plazminogenu (uPA)
2013-06-13

Gruczolakorak trzustki (rak trzustki, RT) jest wysoce śmiertelnym i trudnym do leczenia nowotworem. Obecnie stosowanie metody leczenia nie są wystarczająco skuteczne i bezpieczne aby zagwarantować powrót do zdrowia. Brak jest efektywnych metod diagnostycznych i różnicujących RT od innych schorzeń trzustki. Szansą na udoskonalenie metod wykrywania i leczenia RT jest znalezienie markera, który byłby łatwo i wcześnie wykrywalny oraz specyficzny dla tego schorzenia. Takim markerem może okazać się urokinaza (uPA, urokinase Plasminogen Activator, urokinazowy aktywator plazminogenu), która pełni ważną rolę w rozwoju i przerzutowaniu raka trzustki.

Słowa kluczowe: rak trzustki, terapia, marker, uPA,
Pancreatic adenocarcinoma – treatment and early detection using urokinase-type plasminogen activator (uPA)
Pancreatic adenocarcinoma (pancreatic cancer, PC) has the highest morbidity rate amongst all caner types. It has very few treatment options and none of them guarantee complete recovery. With ineffective diagnostic and differentiating methods it is extremely difficult to distinguish PC from other pancreatic lesions. Finding an easily detected marker which appears in the early stages of the disease would improve the detection and treatment of this illness. Urokinase may prove to be such a marker, as it plays important roles in both development and metastasis of pancreatic cancer.
Keywords: pancreatic cancer, treatment, marker, uPA.
© Farm Pol, 2012, 68(12): 820-824