ARTICLE

Robert Kranc, Zbigniew Puchalski

Zastosowanie karwedilolu u pacjentek z rakiem piersi
2014-04-09

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet. Do leczenia tego typu nowotworów, stosuje się głównie klasyczną chemioterapię, która pomimo dużej skuteczności jest obciążająca dla całego organizmu. Jak dotąd nie udało się stworzyć terapii, która byłaby równie skuteczna jak klasyczna chemioterapia, ale pozbawiona skutków ubocznych. W przypadku nowotworów piersi, związanych z mutacją genu BRCA1 dużą skuteczność wykazuje cisplatyna. Jednak lek ten działa toksycznie zarówno na komórki nowotworowe jak i zdrowe, powodując uszkodzenia wielu narządów m.in. ze strony układu sercowo naczyniowego takich jak: uszkodzenie mięśnia sercowego, nadciśnienie czy zawał. W takich przypadkach stosuje się m.in. beta blokery III generacji takie jak karwedilol, który blokuje receptory zarówno alfa jak i beta-adrenergiczne, przyczyniając się do znaczącej poprawy rokowań u pacjentów po zawale serca. Wykazano, że karwedilol posiada również właściwości antyoksydacyjne i hamuje proces apoptozy w komórkach mięśnia sercowego. Natomiast w przypadku komórek nowotworowych uważa się, że karwedilol może wykazywać działanie odmienne. Sugeruje się, że karwedilol może hamować rozwój nowotworów poprzez zahamowanie proliferacji komórek nowotworowych i wydzielanie czynników wzrostu oraz prawdopodobnie poprzez indukcję apoptozy komórek nowotworowych.

Słowa kluczowe: apoptoza, cisplatyna, karwedilol, rak piersi

 
The use of carvedilol in patients with breast cancer

Breast cancer is the most common cancer in women. For treatment of this type of cancer, mainly classic chemotherapy are used, which despite to high efficiency, is billed for the whole organism. Creating a therapy that would be as effective as classical chemotherapy, but without the side effects is not succeeded so far. In the case of breast cancer associated with the BRCA1 gene mutation cisplatin has a high efficiency.
However, the drug is toxic to both tumor and healthy cells, resulting in multiple organ failure, inter alia, the part of the cardiovascular system, such as myocardial injury, hypertension, or heart attack. In such cases, among others, beta blockers such as third-generation carvedilol are used, which blocks the receptors of both alpha and beta-adrenergic, contributing to a significant improvement in bargaining patients after myocardial infarction. It was shown that carvedilol also has antioxidant properties and inhibits apoptosis in cardiac cells.

However, in the case of tumor cells, it is believed that the effect of carvedilol may exhibit different. It is suggested that carvedilol can inhibit tumor growth by inhibiting tumor cell proliferation and secretion of growth factors, and possibly by inducing apoptosis in cancer cells.

Keywords: apoptosis, cisplatin, carvedilol, breast cancer.

© Farm Pol, 2014, 70(4): 176-178