ARTICLE

Wojciech T. Chyla

Farmakopea amerykańska – The US Pharmacopeia and National Formulary
2014-04-09

W artykule omówiono farmakopeę amerykańską, The US Pharmacopeia and National Formulary, z uwzględnieniem historii jej powstania, oraz przedstawiono współczesną organizację, która opracowuje to dzieło oraz inne kompendia w dziedzinie farmacji.

Słowa kluczowe MeSH: Pharmacopoeias as topic (L01.178.682.192.836.749); History (K01.400)

 
American pharmacopeia – The US Pharmacopeia and National Formulary

This article presents the American pharmacopeia, The US Pharmacopeia and National Formulary, including history of its inception, and presents the modern organization, which issues this publication and other compendia in the field of pharmacology.

Keywords: Pharmacopoeias as topic (L01.178.682.192.836.749); History (K01.400).

© Farm Pol, 2014, 70(4): 179-182