ARTICLE

Urszula Broś, Marek Droździk

Leki wpływające na płodność mężczyzn
2014-04-09

Wiele współcześnie stosowanych leków (m.in. w terapii cukrzycy, depresji, schizofrenii, chorób nowotworowych, nadciśnienia) może mieć związek przyczynowy z problemem obniżonej płodności wśród mężczyzn. Wśród par zgłaszających się z problemem niepłodności najczęściej identyfikowaną przyczyną jest czynnik męski, leżący u podłoża 30-60% przypadków niepłodności. Celem niniejszej pracy było podsumowanie wiedzy, w oparciu o piśmiennictwo medyczne, dotyczącej leków wypływających na płodność mężczyzn, libido i funkcje seksualne.

Słowa kluczowe: niepłodność, zaburzenia erekcji, leki.

 
Drugs affecting fertility in men

Medications used to treat congenital and acquired diseases (such as diabetes, depression, schizophrenia, cancer, hypertension) may have causal relationship with reduced fertility in men. Most frequently identified causes of infertility among couples reporting this problem can be attributed to male factors, underlying 30-60% of infertility cases. The purpose of this study was to summarize the knowledge, based on a medical-literature review, on drugs which affect male fertility, libido and sexual function.

Keywords: infertility, erectile dysfunction, medication.
© Farm Pol, 2014, 70(4): 214-218