ARTICLE

Wojciech T. Chyla

Farmakologia medyczna od starożytności do współczesności
2014-06-16

Artykuł prezentuje zwięzły przegląd rozwoju farmakologii jako gałęzi medycyny, od czasów antycznych do współczesności, z uwzględnieniem nowego podejścia do leków medycyny tradycyjnej.

Słowa kluczowe MeSH: Historia; Medycyna tradycyjna

Medical pharmacology from antiquity to the present

The article presents a brief review of the developments in pharmacology understood as a branch of medical science, from antiquity to the present, noting the new approach to the preparations used in the traditional medicine.

Keywords: History (K01.400); Traditional medicine (E02.190.488).

© Farm Pol, 2014, 70(5): 258-266