ARTICLE

Melchior Szydłowski, Iwona Długosz, Damian Malinowski, Katarzyna Serdyńska

Nowe możliwości leczenia hyperlipidemii
2014-06-16

Hyperlipidemia jest zaburzeniem metabolicznym charakteryzującym się zwiększonym stężeniem lipidów i lipoprotein w surowicy krwi. Pomimo postępu w ostatnich latach leczenia zaburzeń lipidowych, pozostaje nadal istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób układu krążenia. W ostatnich latach wprowadzono szereg nowych strategii terapeutycznych. W tej pracy dokonujemy omówienia tych nowych możliwości terapeutycznych.

Słowa kluczowe: hiperlipidemia, hipercholesterolemia, HDL, LDL.

Novel pharmacotherapies of hyperlipidemia

Hyperlipidemia is a metabolic disorder characterized by elevated lipid and lipoprotein levels in the blood. Despite improvements in lipid-lowering therapy during the last years, it still remains a substantial contributor to the incidence of cardiovascular disease. Over recent years a number of new therapeutic strategies have been developed. In this review, we provide an overview of these novel treatment options.

Keywords: hyperlipidemia, hypercholesterolemia, HDL, LDL.

© Farm Pol, 2014, 70(5): 282-287