ARTICLE

Aleksandra Stebnicka, Igor Mucha

Zastosowanie analizy termicznej w farmacji
2014-09-21

Metody analizy termicznej (Thermal Analysis, TA) stanowią prosty sposób na zbadanie właściwości analizowanej próbki. Stosowane są nie tylko w przemyśle metalurgicznym czy chemicznym, ale także farmaceutycznym. Można dzięki nim określić podstawowe właściwości fizykochemiczne substancji leczniczych. Głównie metodę analizy termicznej różnicowej (DTA) stosuje się do określenia składu i właściwości nowych substancji, zgodności badanych substancji z substancją referencyjną oraz termostabilności. Analiza termiczna pozwala również przewidzieć możliwe interakcje leku z substancją pomocniczą, a także zbadać formy polimorficzne substancji leczniczej. Niniejszy artykuł poglądowy przedstawia główne nurty zastosowań analizy termicznej w przemyśle farmaceutycznym..

Słowa kluczowe: analiza termiczna, przemysł farmaceutyczny, substancje lecznicze, termostabilność.

 

 

Application of thermal analysis in pharmacy

 

The methods of thermal analysis (TA) are simple way in examining properties of an analyzed sample. They are used not only in the chemical or metallurgical industry, but also in the pharmaceutical one. They make possible the basic physicochemical properties of medicinal substances to be determined. Mainly the differential thermal analysis (DTA) is used to determine the composition and properties of new substances, the compatibility of the tested substances with the reference ones and the thermostability as well. The thermal analysis enables also both the possible interaction of a drug with an excipient to be predicted and the polymorphic forms of the drug substance to be studied. This review presents the main trends in the thermal analysis applications in the pharmaceutical industry.

 

 

Keywords:thermal analysis, pharmaceutical industry, medicinal substances, thermostability.

 

© Farm Pol, 2014, 70(8): 460-465

Zastosowanie analizy termicznej w farmacji

84.08 kB | 21 grudnia 2017