ARTICLE

Arkadiusz Kazula, Ewa Kazula

Mechanizmy epileptogenezy i potencjalne nowe kierunki terapii padaczki
2014-09-21

Hamowanie procesu epileptogenezy po urazie mózgu jest ważnym wyzwaniem medycznym. Ostatnie badania umożliwiły wgląd w powstawanie zmian na poziomie molekularnym, które przyczyniają się do formowania zmienionej podczas epileptogenezy sieci neuronalnej, wliczając w to geny regulujące synaptyczną i neuronalną plastyczność, procesy proliferacyjne oraz immunologiczną odpowiedź. Mechanizmy te są badane, aby wdrożyć nowy kierunek terapii zapobiegający rozwojowi padaczki. Korzystne efekty terapeutyczne zostały otrzymane za pomocą leków immunosupresyjnych, terapii genowej wykorzystującej kierowaną ekspresję czynników neurotroficznych, farmakologicznej neurostymulacji oraz przy użyciu konwencjonalnych leków przeciwpadaczkowych poprzez ich podawanie przed pojawieniem się objawów padaczki. Przeprowadzone niedawno badania eksperymentalne wykazują, że skomplikowane procesy epileptogenezy mogą być korzystnie modyfikowane, a terapia ograniczająca i hamująca proces epileptogenezy jest możliwa do realizacji.

 

 

Słowa kluczowe: epileptogeneza, leki przeciwpadaczkowe.

 

 

Mechanisms of epileptogenesis and potential new treatment targets of epilpepsy

Prevention of epileptogenesis after brain trauma is an unmet medical challenge. Recent molecular profiling studies have provided an insight into molecular changes that contribute to formation of ictogenic neuronal networks, including genes regulating synaptic or neuronal plasticity, cell death, proliferation, and inflammatory or immune responses. These mechanisms have been targeted to prevent epileptogenesis in animal models. Favourable effects have been obtained using immunosuppressants, gene therapy driving expression of neurotrophic factors, pharmacological neurostimulation, or even with conventional antiepileptic drugs by administering them before the appearance of genetic epilepsy. Encouragingly, the recent experimental studies emphasise that the complicated process of epileptogenesis can be favourably modified, and that antiepileptogenesis as a treatment indication might not be an impossible mission.

Keywords:therapy of epileptogenesis, antiepileptic drugs.

© Farm Pol, 2014, 70(9): 473-485