ARTICLE

Beata Ulewicz-Magulska, Iwona Szczudrawa, Marek Wesołowski

Antyoksydanty endogenne i egzogenne – występowanie i aktywność biologiczna
2014-09-21

W krótkiej formie przedstawiono podstawowe źródła reaktywnych form tlenu w organizmie człowieka oraz podano przykłady ich destrukcyjnej działalności w stosunku do komórek i makrocząsteczek ważnych z biologicznego punktu widzenia. Wskazano na rolę antyoksydantów jako substancji endogennych lub egzogennych, zdolnych do opóźniania, zatrzymywania lub zapobiegania niekorzystnym zmianom powodowanym procesami utleniania przez reaktywne formy tlenu. Poza krótką charakterystyką przeciwutleniaczy endogennych, zwrócono szczególną uwagę na antyoksydanty egzogenne. Wskazano na zioła i przyprawy jako jedno z podstawowych źródeł antyoksydantów egzogennych. Zwrócono także uwagę na przeciwutleniacze syntetyczne oraz znaczenie antyoksydantów jako dodatków do żywności poprawiających jej jakość.

 

 

Słowa kluczowe: przeciwutleniacze, zioła, przyprawy, dodatki do żywności.

 

 

 

Endogenic and exogenic antioxidants – occurrence and biological activity

 

A short characteristic of fundamental sources of reactive oxygen species in human organism was presented together with examples of their destructive activities against the cells and macromolecules important from the biological point of view. The importance of antioxidants was pointed out as endogenic or exogenic substances able to delay, stop and prevent unfavourable changes owing to oxidation processes caused by reactive oxygen species. Besides a short characteristic of endogenic antioxidants, special attention has been paid to exogenic antioxidants. Herbs and spices were indicated as one of fundamental sources of exogenic antioxidants. Synthetic antioxidants were also characterised. Furthermore, importance of antioxidants as food additives improving food quality has been highlighted.

 

 

Keywords:antioxidants, herbs, spices, food additives.

 

© Farm Pol, 2014, 70(9): 511-517