ARTICLE

Karol Pach

Talidomid i jego analogi – zastosowanie we współczesnej terapii
2015-01-22

Talidomid i jego analogi, lenalidomid i pomalidomid, to leki o działaniu immunomodulującym, wykazujące wiele efektów biologicznych. Historia talidomidu jest złożona. Wprowadzony do lecznictwa jako cudowny lek znoszący poranne nudności u kobiet w ciąży, następnie wycofany z lecznictwa z powodu poważnych działań niepożądanych, w końcu powrócił, również w zmodyfikowanych formach, i jest stosowany w terapii wielu chorób, w tym szpiczaka mnogiego (MM). Analogi talidomidu otrzymano poprzez modyfikację jego cząsteczki, podnosząc w ten sposób skuteczność terapii i jednocześnie częściowo redukując działania niepożądane leku. W artykule, na podstawie historii talidomidu, podkreślono istotną rolę zgłaszania działań niepożądanych. Bezpieczeństwo terapii leków dopuszczonych do obrotu zależy od efektywności raportowania, przez pracowników ochrony zdrowia oraz samych pacjentów, pojawiających się skutków ubocznych. Zgłaszanie działań niepożądanych może także przyczyniać się do znajdowania nowych zastosowań terapeutycznych leków już w lecznictwie stosowanych.

Słowa kluczowe: talidomid, lenalidomid, pomalidomid, szpiczak mnogi(MM)

Thalidomide and its analogues – practice in medical science

Thalidomide and its analogues, lenalidomide and pomalidomide, are immunomodulatory drugs (IMiDs) with wide biological effects. The history of thalidomide is really complex. Introduced in 1957 as a wonder drug for morning sickness, than it was withdrawn from the market due to serious side effects, finally returned as a treatment for many diseases, including multiple myeloma (MM). The analogues of thalidomide was derived by modifying the chemical structure of thalidomide to improve its effectiveness and reduce its side effects. Based on the history of thalidomide the importance of monitoring the side effects was underline. Therapeutic security of the drug on the market is directly proportional to the effectiveness of operation, by health care system workers and patients, on this field. What is more it is helpful in the process of searching new therapeutic solutions.

Keywords: thalidomide, lenalidomide, pomalidomide, multiple myeloma (MM).

© Farm Pol, 2014, 70(10): 548-551