ARTICLE

Katarzyna Najda, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Beata Tomasiewicz

Skuteczność leków biologicznych w opinii chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
2015-03-02

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) są przewlekłymi, autoimmunologicznymi chorobami tkanki łącznej, w których postępujący proces zapalny prowadzi do stopniowego uszkodzenia stawów. Przełomem w leczeniu RZS i ZZSK było zastosowanie biologicznych leków modyfikujących przebieg choroby (LMPCh).

Celem pracy była analiza subiektywnych ocen pacjentów z RZS i ZZSK dotyczących skuteczności terapii poszczególnymi lekami biologicznymi, na podstawie wyników z opracowanej samodzielnie ankiety. Ankietowanymi byli chorzy na RZS i ZZSK leczeni w Klinice Chorób Wewnętrznych w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Grupę badaną (n=76) stanowiło 42 kobiety oraz 34 mężczyzn.

Terapię jako skuteczną oceniło 90% ankietowanych, 6% jako średnio skuteczną, a 4% jako nieskuteczną. Zdecydowana większość (73,68%) ankietowanych podczas terapii biologicznej wprowadziła korzystne modyfikacje w farmakoterapii bólu i dawkach stosowanych glikokortykosteroidów, z czego 30% chorych całkowicie odstawiło leki przeciwbólowe.

Słowa kluczowe: leki biologiczne, inhibitory TNF- α, reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów, rytuksymab.

 

The effectiveness of biological drugs in the opinion of patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis

Rheumatoid arthritis (RA) and ankylosing spondylitis (AS) are chronic, autoimmune connective tissue diseases in which progressive inflammation leads to progressive joint destruction. Introduction of biologic disease modifying antirheumatic drugs (DMARDs) to the treatment of rheumatoid diseases was a major breakthrough. The aim of the study was analysis of efficacy of biological drugs based on assessment of patients’ with RA and AS. The study was performed in form of author’s questionnaire. The patients were treated on an outpatient unit at the Department of Internal Medicine at the Military Clinical Hospital in Wrocław. The study group (n = 76) consisted of 42 women and 34 men. Therapy as an effective rated 90% of respondents, 6% as an average effective, and 4% as ineffective. 73.68% of the respondents during biological therapy introduced beneficial modifications in the pharmacotherapy of pain and doses of glucocorticoids; 30% of patients completely discontinued painkillers.

Keywords: biological drugs, Tumor Necrosis Factor alpha (TNF-α) blockers, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, rituximab.

© Farm Pol, 2014, 70(11): 591-596