ARTICLE

Barbara Jękot, Bożena Muszyńska, Tamara Mastalerz, Beata Piórecka

Spirulina (Arthrospira) – badania nad działaniem leczniczym i jej właściwości prozdrowotne
2015-03-02


Algi, glony (łac. Algae, gr. Phykos) – tą nazwą określamy plechowate, najczęściej samożywne organizmy żyjące w środowisku wodnym i miejscach wilgotnych. Występują we wszystkich strefach geograficznych, w wodach słodkich, słonych, chłodnych lub ciepłych. Były one jednymi z pierwszych organizmów zdolnych do fotosyntezy, jakie pojawiły się na Ziemi. Najstarsze doniesienia odnośnie do ich występowania sięgają 1,5 biliona lat wstecz. Według systematyki należą do królestwa jądrowych (Eukaryota), jednak niektórzy przedstawiciele mogą należeć również do królestwa bezjądrowych (Prokaryota), czyli do gromady sinic (Cyanobacteriaceae). Jednym z ciekawszych przedstawicieli o szerokim zastosowaniu w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetologicznym jest sinica – Spirulina Arthrospira (Spirulina) od dłuższego czasu jest wykorzystywana w różnych krajach jako dodatek do diety ze względu na dużą wartość odżywczą i bezpieczeństwo stosowania. Białko (65–79% składu i jest kompletnym źródłem aminokwasów) zawiera wszystkie 20 podstawowych aminokwasów, w tym 8 aminokwasów egzogennych i 12 endogennych). Białka Arthrospira nie wywołują alergii. Zawartość lipidów w Spirulinie wynosi około 7% Jest źródłem witamin takich jak witamina C, E, PP (niacyna) oraz witamin z grupy B (B1, B2, B6 i B12). Stanowi bogate źródło minerałów: P, Fe, Ca, K, Na, Mg, zawiera również kwas foliowy, kwas pantotenowy i inozytol oraz barwniki. Fikocyjanina, należąca do fikobylin (1% masy spiruliny) i głównie odpowiadająca za jej zdolność do neutralizacji wolnych rodników, jest niebieskim barwnikiem, nadającym A. platensis charakterystyczny, ciemnoturkusowy kolor. Ponadto zawiera ona karotenoidy: β-karoten, w tym: 4 molekularne formy 9-cis, 13-cis, 15-cis i trans β-karoten, zeaksantynę, β-kryptoksantynę i chlorofil a. Odkąd zwrócono uwagę na jej właściwości przeprowadzono wiele badań, umożliwiających i tłumaczących jej zastosowanie.

Słowa kluczowe: Algi, Arthrospira, Cyanobacteriaceae, fikobyliny, fikocyjanina.

Spirulina (Arthrospira) – research on the curative activity and its health benefits

 

 

Algae (lat. Algae, gr. Phykos) is the name of thallus organisms, mostly autotrophic which live in the aquatic environment and humid places. They occur in all geographical areas, in fresh, salt, cold or warm waters. They were one of the first organisms able to photosynthesize that appeared on Earth. The earliest reports regarding their presence date back to 1.5 billion years ago. Algae, due to the fact that they are the source of many substances such as amino acids, proteins, minerals, vitamins, polysaccharides, lipids, and polyamides, which are necessary for proper functioning of the human body have been applied in various industries. They are used among others in cosmetology, pharmacy, food industry, agriculture and environmental protection. According to the taxonomy they belong to the empire of nucleus (Eukaryote) and kingdom plants (Phytobionta) but some representatives may also belong to the empire of non-nucleus (Prokaryote) to phylum of blue-green algae (Cyanobacteriacae). One of the most commonly used Cyanobacteria is Arthrospira.

 

Arthrospira (Spirulina) has been used in various countries as a supplement to the diet because of the high nutritional value and safety. Protein (65-71% of composition and is a complete source of amino acids) contains all 20 essential amino acids, including 8 essential amino acids and 12 endogenous). Arthrospira proteins do not cause allergies. This organism is a source of vitamins such as vitamin C, E, PP (niacin) and B vitamins (B1, B2, B6 and B12). It is also a rich source of minerals P, Fe, Ca, K, Na, Mg, also contains folic acid, pantothenic acid and inositol. Spirulina contains many pigments which may be beneficial and bioavailable (neutralized free radicals), including carotenoids: β-carotene in the 4 molecular forms of 9-cis, 13-cis, 15-cis and trans β-carotene, zeaxanthin, chlorophyll-a, xanthophyll, echinenone, myxoxanthophyll, canthaxanthin, diatoxanthin, 3’-hydroxyechinenone, β-cryptoxanthin and oscillaxanthin, and the phycobiliproteins: c-phycocyanin and allophycocyanin. As far as experimentally confirmed it’s therapeutic and dietetic properties started many studies, which allow and explaining its use.

Keywords: Algae, Arthrospira, Cyanobacteriaceae, phycobilins, phycocyanin.

© Farm Pol, 2014, 70(11): 607-614