ARTICLE

Wojciech T. Chyla

Parametry metrologiczne wag nieautomatycznych stosowanych w laboratoriach farmaceutycznych
2015-03-02


W artykule omówiono pojęcia czułości, liniowości, powtarzalności, centryczności i odczytowości elektronicznych wag nieautomatycznych, które muszą być okresowo badane, aby zapewnić dokładność ważenia i spełnić wymogi systemu jakości w laboratoriach farmaceutycznych. Opisano również inne parametry wagi, istotne z punktu widzenia użytkownika.

Słowa kluczowe: Wagi i miary (E05.978); Instrukcje laboratoryjne (V02.605).

Metrological parameters of non-automatic balances used in pharmaceutical laboratories

The article discusses notions of sensitivity, linearity, repeatability, eccentricity and readability of nonautomatic electronic balances, which must be periodically tested to assure accuracy of weighing and satisfy requirements of the quality system in pharmaceutical laboratories. Other parameters of interest to users of balances are also considered.

Keywords: weights and measures, laboratory manuals.

© Farm Pol, 2014, 70(11): 651-661