ARTICLE

Agnieszka Zimmermann, Katarzyna Gruchała, Rafał Zimmermann, Przemysław Banasik

Rola farmaceuty w procesie substytucji aptecznej
2015-03-03

Praca opisuje i analizuje rolę farmaceuty w procesie zamiany leku przepisanego na recepcie na jego odpowiednik. Jej celem jest wyjaśnienie niektórych wątpliwości związanych z substytucją, ponieważ poruszany problem jest niezwykle ważny w praktyce aptecznej, zarówno z przyczyn finansowych związanych z uzyskaniem refundacji za wydany w aptece odpowiednik, a także ze względu na kwestie odpowiedzialności osoby realizującej receptę.

Słowa kluczowe: substytucja apteczna, produkt leczniczy, prawo farmaceutyczne, farmaceuta.

 

The role of pharmacist in generic substitution process

The article describes and analyzes the role of pharmacist in the process of switching the prescribed innovative medicine into its equivalent. The aim of this paper is to clarify some doubts concerning generic substitution, as it is understood to be a crucial issue held in the practice of pharmacy. This is indicated not only by the financial circumstances connected with the attainment of reimbursement for substitutes being dispensed by the pharmacy but also by the responsibility of a pharmacist who is dispensing the prescription.

Keywords: generic substitution, medicinal product, pharmacy law, pharmacist.

© Farm Pol, 2014, 70(12): 725-730