ARTICLE

Magdalena Rogowska, Karol Iwaniak, Andrzej Polski, Karolina Sobótka-Polska, Ewa Poleszak

Profilaktyka i leczenie dolegliwości bolowych stawow kolanowych przez osoby uprawiające turystykę gorską
2015-03-10

Powszechnie znany jest pozytywny wpływ aktywności ruchowej na zdrowie człowieka, a jedną z chętniej wybieranych jej form jest turystyka piesza. Osoby aktywne często mają do czynienia z bólami stawów kolanowych ze względu na ich nadmierne obciążenie. Celem badania było określenie powszechności występowania bólu kolan u osób uprawiających turystykę górską, jak również przedstawienie podejmowanych przez nich działań profilaktycznych i leczniczych. Pośród respondentów aż 84% skarżyło się na dolegliwości bólowe stawów. Większość ankietowanych zwraca uwagę na odciążanie kolan w trakcie górskiej wędrówki oraz na stosowanie preparatów wspomagających funkcjonowanie stawów. W przypadku pojawienia się bólu kolan najchętniej wybierane są różnego rodzaju maści, a zdecydowanie najrzadziej stosowane są doustne leki przeciwbólowe, głównie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Przy wyborze preparatu istotna dla respondentów jest pomoc farmaceuty.

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, ból, leki

Prevention and treatment of knee pain for hikers ・ It is well known that physical activity has positive influence on one’s health. Hiking is one of the most popular forms of physical activity. However, people who prefer this type of activity often suffer from knee pains caused by excessive stress on knee joints. The aim of the study was to assess the commonness of knee pains among people who hike as well as preventative and therapeutic measures undertaken by this group. About 84% of the respondents indicated joint pains Majority of them take notice on relieving stress from knee joints when hiking, as well as the importance of the use of joint support medicines. All kinds of ointments are frequently chosen for knee pains by far, and the least used are oral analgesics, mainly nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID). Recommendation from a pharmacist is important to respondents when choosing a product.

Keywords: physical activity, pain, drugs.

© Farm Pol, 2015, 71(1): 16-20