ARTICLE

Patrycja Pelka, Agnieszka Skowron, Anna Gołda, Justyna Dymek, Wioletta Polak

Konsumpcja inhibitorów pompy protonowej oraz antagonistów receptora H2 w wybranych aptekach w Polsce w latach 2010–2011
2015-03-10

W ostatnich latach obserwuje się wzrost sprzedaży IPP będących lekami z wyboru w terapii schorzeń zależnych od nadmiernej sekrecji kwasu solnego. Celem prezentowanego artykułu jest analiza jakościowa i ilościowa danych sprzedażowych dotyczących leków stosowanych w chorobach przewodu pokarmowego związanych z nadkwaśnością, z uwzględnieniem IPP oraz AH2 w wybranych aptekach w Polsce w latach 2010–2011. W analizie uwzględniono wszystkie ekspedycje, w których pojawił się lek z ocenianej grupy.

W analizowanym okresie sprzedaż leków z grupy IPP znacząco przewyższa sprzedaż leków z grupy AH2. W przypadku IPP 90% transakcji dotyczyło leków wydanych na podstawie recepty. Leki z grupy A02 były częściej wydawane osobom >60 r.ż, prawie dwukrotnie częściej lek zlecano kobietom. W eradykacji H. Pylori najczęściej stosowany był schemat amoksycylina – metronidazol – IPP. Analiza ujawniła również częste stosowania IPP w połączeniach z antybiotykami, co może wskazywać na stosowanie niegodnie z wytycznymi i poza wskazaniami.

Słowa kluczowe: inhibitory pompy protonowej, antagoniści receptora H2, konsumpcja leków, choroba refleksowa, choroba wrzodowa.

Consumption of proton pump inhibitors and histamine H2 antagonists in selected community pharmacies in Poland in years 2010 and 2011 ・ The sale of PPI, the first line therapy for acid related disorders, has grown recently. The aim of this paper was the qualitative and quantitative assessment of sales data derived from selected community pharmacies from 2010-2011 years. The analysis covered all of the expeditions when PPI or H2-receptor antagonists (H2 A) were dispensed. The results indicate that the sales of PPI exceeds the sales of H2A. Most of PPI sales (about 90%) were based on physician prescription. Medicinal products of A02 group were more often dispensed to older patients (>60 years) and almost twice as often were prescribed to women than men. In eradication of H. pylorii the most popular scheme of treatment was based on amoxicilline and metronidazole added to PPI. We observe that quite often PPI were dispensed together with antibiotics (other than the ones used in eradication therapy), what could indicate the problem of lack of accordance with the guidelines.

Keywords: proton pump inhibitors, histamine H2 antagonists, reflux disease, ulcer disease, drug consumption

© Farm Pol, 2015, 71(2): 63-69