ARTICLE

Wojciech Kołodziejczyk, Jakub Ramut

Obliczenia kwantowo‑chemiczne syntetycznych kanabinoidów. Wpływ na receptory
2015-03-10

Konopie siewne znane są człowiekowi od tysięcy lat. Ze względu na swoją użyteczność oraz szeroki wachlarz zastosowań uprawiane są po dzień dzisiejszy. Z ich łodyg pozyskuje się mocne włókna służące do produkcji lin, płyt paździerzowych, tkania żagli i materiałów odzieżowych. Na rynku pojawia się coraz więcej syntetycznych kanabinoidów. Ich wpływ na człowieka nie jest znany. Poniższa praca analizuje jeden z syntetycznych kanabibnoidów o nazwie JWH-250 i jego interakcje z receptorami CB. Badania zostały przeprowadzone na poziomie kwantowo-chemicznym

Słowa kluczowe – brak

Quantum-chemical calculations of synthetic cannabinoids. Their effects on receptors

Hemp seeds are known to man for thousands of years. Due to its usability and a wide range of applications are grown today. With their strong stems harvested fiber used to make rope, plates flaxboards, weaving sails and clothing materials. On the market there are more and more synthetic cannabinoids. Their impact on humans is unknown. This work examines one synthetic canabinoids called JWH‑250 and its interaction with receptors CB. The study was conducted at the quantumchemical level.

Keywords: DFT, cannabinoids, JWH-250, computational chemistry.

© Farm Pol, 2015, 71(2): 81-86