ARTICLE

Andrzej Wróbel

Henryk Romanowski (1924–2014)
2015-03-11

Artykuł omawia autorski dorobek piśmienniczy dra Mieczysława Wyględowskiego w zakresie historii opieki medycznej nad mieszkańcami Częstochowy i regionu. Uwzględnia także wydawnictwa poświęcone historii krajowej służby zdrowia w wybranych przez autora przedziałach czasowych. Przedstawia ponadto opracowania współredagowane z innymi autorami. Prezentacja publikacji ma charakter chronologiczny – zachowuje kolejność ukazywania się poszczególnych wydawnictw.

Słowa kluczowe: Mieczysław Wyględowski, biografie lekarzy, historia medycyny.

© Farm Pol, 2015, 71(2): 99-101