ARTICLE

Tomasz Czekaj, Marcin Ciszewski, Artur Redliński

Narastające zagrożenie wynikające ze stosowania wybranych preparatów OTC w celach odurzających
2015-03-27

Środki odurzające to pojęcie, które zasadniczo kojarzy się z narkotykami i ich nielegalnym obrotem. Dla farmaceutów dodatkowo są to wszystkie preparaty gotowe lub leki recepturowe wydawane na podstawie recept Rpw. Okazuje się jednak, że zapominamy o substancjach dostępnych bez recepty, które nadużywane także mają działanie odurzające. Te właśnie preparaty kupowane są w aptekach, często w znacznych ilościach i zazwyczaj przez młodych ludzi. Wśród nich znajdujemy zarówno pochodne morfiny, substancje o budowie zbliżonej do amfetaminy, ale także związki chemiczne z zupełnie różnych grup. W niniejszym artykule przedstawiono przykłady takich substancji dostępnych bez recepty, a także zagrożeń jakie mogą nieść w efekcie ich pozamedycznych zastosowań. Niewątpliwym wnioskiem płynącym z przeprowadzonego przeglądu jest konieczność uregulowania obrotu preparatami zawierającymi substancje o potencjale odurzającym, tak aby ograniczyć ich stosowanie w celach rekreacyjnych, zwłaszcza przez dzieci.

Słowa kluczowe: leki psychoaktywne, odurzenie lekami, przedawkowanie leków

Developing threat of some OTC drugs used as recreational drugs

Some over the counter drugs (OTC) are used as recreational drugs. They are commonly bought in large quantities usually by the young in order to intoxicate themselves. Among those drugs, there are morphine derivatives, amphetamines and substances belonging to other chemical groups. We present examples of such substances as well as threats they pose if overdosed or used for prolonged time as recreational drugs. We conclude that there is a necessity of control of such drugs’ turnover in order to limit their usage as recreational drugs especially by children and adolescents.

Keywords: psychoactive drugs, drug-related intoxication, drug overdose.

© Farm Pol, 2015, 71(3): 179-184